จุดเริ่มต้นของ EGG

EGG biopak go green
ด้วยความมุ่งหวังของ EGG ที่อยากเห็นประเทศไทยมีการใช้ ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ ที่ย่อยสลายได้อย่างแท้จริง โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหาขยะล้นเมือง และหลุดรอดลงสู่ท้องทะเล ซึ่งเป็นสาเหตุการตายของสัตว์ทะเลเนื่องจากเข้าใจผิดว่าพลาสติกคืออาหาร อีกทั้งยังสามารถตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตสมัยใหม่ ที่มุ่งเน้นความสะดวกในการใช้งาน แต่หลังการใช้และย่อยสลาย ยังคงความสมดุลของระบบนิเวศทำให้เกิดความยั่งยืนในการใช้ชีวิตของมนุษย์บนโลกใบนี้
EGG Biopak aims to serve the 100% biodegradable and compostable daily use products into Thai market, which are fully degradable in the soil after being discarded. Within the 6 months’ time period of degradation process under specific condition, products will become water, carbon dioxide and other biomass, which not harmful to the surroundings and living creatures but nurture the soil for plant growth.

การพัฒนา EGG Biopak

มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยผ่านการวิจัย ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบโดยการสังเคราะห์จากพืช เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพด หรือ อ้อย ไปจนถึงกระบวนการแปรรูปออกมาเป็นตัวสินค้าที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการย่อยสลายและความปลอดภัยจากสถาบันในหลายประเทศ
EGG biopak technology
EGG Biopak developed from plant-based materials such as corn, sugar cane or cassava through advanced technology of polymerization process. The invention of more eco-friendly products helps reduce the release amount of carbon dioxide to the environment compared to traditional plastic, paper or fabric, at the same time retains natural fossil-based resources to the world.
EGG biopak materials
EGG Biopak คือ บรรจุภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้ 100% ภายใน 90-180 วัน โดยไม่ทิ้งสารพิษในดิน หรือสภาพแวดล้อม

EGG biopak : จากธรรมชาติสู่ธรรมชาติ

”หากเปรียบเทียบกับอัตราการย่อยสลายผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบทั่วไป ที่ใช้เวลาในการย่อยสลายถึงประมาณ 350-400ปี การย่อยสลายของ EGG Biopak ถือว่าเร็วกว่ามาก อีกทั้งวัสดุนั้นผลิตจากพืชที่ปลูกหมุนเวียนทดแทนใหม่ได้ ช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติจากแหล่งน้ำมันดิบ และลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปลดปล่อยในระหว่างการผลิต ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน ได้มากกว่าวัสดุประเภทอื่นๆ เช่น พลาสติก ผ้า หรือ กระดาษ
EGG biopak materials
หลังจากการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ย่อยสลายได้ EGG biopak สามารถนำมากำจัดได้โดยการทิ้งรวมกับขยะสดหรือขยะเปียกให้ย่อยสลายในดิน เปรียบเสมือนการทำปุ๋ยหมักที่จะอาศัยจุลินทรีย์ในดินที่มีอยู่ตามธรรมชาติมากัดกินเป็นอาหารและทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นค่อยๆย่อยสลายไป กลายเป็น ก๊าซคาร์บอน น้ำ หรือธาตุต่างๆ ซึ่งส่วนประกอบทางธรรมชาติที่ได้จากการย่อยสลายเหล่านี้ไม่ทิ้งสารพิษ และทำลายดินแต่กลับเป็นประโยชน์เพิ่มสารในดินให้กลายเป็นปุ๋ย สำหรับการเจริญเติบโตของพืช
As conforming to the EN13432 European standards, EGG biopak compostable and biodegradable materials have the ability to be converted into carbon dioxide through the action of microorganisms, under the same process occurring in natural waste. The disintegration will be formed under the specific environmental conditions within several months. This biodegradation reaction leaves no toxic elements and harmful residues into the environment. It is eco-friendly, safe and zero pollution.
Compostable Australian standard Logo
compostable US standard logo
usda certified biobased product logo

ทำไมต้องใช้ EGG Biopak

EGG Biopak why use
 • นำเข้าไมโครเวฟได้
  Ideal for Microwave and Freezer
 • สามารถทนต่ออุณหภูมิสูง และอุณหภูมิต่ำได้
  High and low temperature resistant
 • ปลอดภัยต่อการใช้งาน และบรรจุอาหารได้ทุกประเภท
  Safe for use with food
 • สามารถล้าง และนำกลับมาใช้ได้ ไม่มีสารพิษตกค้าง
  Washable and Reusable
 • สินค้าย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ใช้ในการเติบโต ไม่ทิ้งของเสียในสภาพแวดล้อม
  No toxic and no residue left behind in the environment. Turn into fertilizer after degradation (zero waste product)
 • ผ่านการทดสอบมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ ทางชีวภาพจากสถาบันยุโรปและอเมริกา
  Certified by accredited institutions from Europe and USA on the international standard of degradability and quality
 • ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นสาเหตุของโลกร้อน
  Reduce the emission of green house gas the cause of global warming
 • ไม่มีส่วนผสมของสาร OXO และ พลาสติก
  No plastic and oxo-degradable additives contained in the products.

EGG Biopak : อินเทรนด์ได้ รัก(ษ์)โลกด้วย

การหันมา ร่วมรักษ์โลก และปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตและบริโภคสินค้า ไม่ว่าจะเป็น การลด (Reduce) การนำกลับมาใช้ซ้ำ (Recycle) หรือการเปลี่ยนทดแทน (Replace) ด้วยการหันมาใช้สินค้าที่ผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมและย่อยสลายได้ยากได้อย่างมากมายมหาศาล

ส่งต่อความน่าอยู่ของโลกใบนี้ ให้กับคนรุ่นใหม่ในวันข้างหน้า