EGG Biopak ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมงานแสดงสินค้า DEmark Show 2020

EGG Biopak ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมงานแสดงสินค้า DEmark Show 2020

อีจีจี ไบโอแพค บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ที่พัฒนามาจากแป้งพืชธรรมชาติ เช่น อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง (PLA) ได้รับการเลือกให้ร่วมจัดแสดงสินค้าภายในงาน DEmark Design Excellence Award 2020 ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ระหว่างวันที่ 13-22 มิ.ย. 2563 ที่ผ่านมา โดยงาน DEmark 2020 เป็นการประกวดสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี โดยในปีนี้งานจัดภายใต้ Concept Circular Design, Cycle of Life ดีไซน์หมุนเวียนเปลี่ยนโลก

Location : ICONSIAM วันที่ 13-22 มิ.ย. 2563