Covestro ร่วมพัฒนาสารประกอบ Polyurethane ผสมไฟเบอร์จากต้นปอแก้ว

alt123

Toyota Boshoku Corporation ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบรุ่นใหม่ ของ Toyota Motor Corporation โดยใช้ชื่อว่า “LQ” ได้เลือกบริษัท Covestro ในการเป็นหุ้นส่วนร่วมวิจัยพัฒนาชิ้นส่วนรถยนต์ จากสาร Polyurethane ที่เสริมความแข็งแรงด้วยเส้นใยธรรมชาติ

วัสดุน้ำหนักเบาจะเข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับรถยนต์ในอนาคต เช่น สามารถทำให้รถยนต์ไฟฟ้าวิ่งไปได้ไกลกว่าเดิม ซึ่งบริษัท Covestro นั้น มีประสบการณ์ในด้านการจัดหาวัตถุดิบในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกมาอย่างยาวนาน โดยวัสดุนี้จะไปอยู่ในรถยนต์ที่จำหน่ายในญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่ตั้งศูนย์นวัตกรรมของCovestro ที่คิดค้นวัตถุดิบที่ช่วยแก้ปัญหาหลายๆ อย่างมาอย่างมากมาย เช่น วัสดุทำมาจากโฟม Low-density Polyurethane

จากการที่เป็นผู้นำด้านนวัตกรรม บริษัท Toyota Boshoku Corporation จึงได้เลือก Covestro มาเป็นพาร์ทเนอร์ในการร่วมวิจัยพัฒนาวัสดุจาก Polyurethane ชนิดใหม่ ที่จะนำมาใช้กับรถต้นแบบ “LQ” ซึ่งพัฒนาโดย Toyota Motor Corporation โดยวัสดุชนิดนี้เป็นการผสมผสานเทคโนโลยีอันล้ำสมัยระหว่าง Baypreg F NF จาก Covestro และ ความเชี่ยวชาญด้านเส้นใยจากต้นปอแก้วของ Toyota Boshoku ทำให้มีน้ำหนักเบา และยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งวัสดุตัวใหม่นี้จะนำไปใช้ในการทำชิ้นส่วนประตูของรถ ”LQ”

ต้นปอแก้ว นั้นเป็นพืชในตระกูลชบา โดยส่วนมากเติบโตในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บังกลาเทศ อินเดีย และแอฟริกา ซึ่งปัจจุบันส่วนของเส้นใยเปลือกไม้บริเวณลำต้น กำลังเป็นที่สนใจมากในอุตสาหกรรมรถยนต์ เพื่อนำมาผลิตเป็นวัตถุดิบทางเลือกที่มีคุณสมบัติเชิงกลคุณภาพสูงแต่ต้นทุนต่ำ

เนื่องด้วยคุณลักษณะของโฟมจากเส้นใยนี้ มีความหนาแน่นน้อยกว่า1กิโลกรัมต่อตารางเมตร ซึ่งต่ำมาก เมื่อทำประตูรถด้วยวัสดุนี้ ทำให้มีน้ำหนักเบาลง 30% เมื่อเทียบกับวัสดุที่ใช้ในปัจจุบัน ดังนั้นรถยิ่งมีน้ำหนักเบาลงเท่าไร ระยะทางที่รถจะสามารถวิ่งไปได้ก็ยิ่งไกลมากขึ้นต่อน้ำมัน 1 ถัง หรือต่อการชาร์ตไฟฟ้า 1 ครั้ง

วัสดุชนิดใหม่นี้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องระหว่าง Toyota Boshoku และศูนย์วิจัยนวัตกรรมของประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการปรับปรุงใหม่โดย Covestro นายฮิโรอากิ อิโด หัวหน้าฝ่ายพัฒนา Polyurethaneเพื่อการขนส่ง จากบริษัท Covestro ได้กล่าวว่า “การร่วมมือกันวิจัยของพวกเราเป็นผลงานสำคัญในการออกแบบชิ้นส่วนน้ำหนักเบา และยานพาหนะที่รักษาสิ่งแวดล้อม ถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการมุ่งเน้นในเรื่องการใช้วัตถุดิบทดแทน และการสร้าง Circular Economy ของบริษัท”

ที่มา: https://www.bioplasticsmagazine.com/en/news/meldungen/20200226Covestro-develops-polyurethane-composite-concept-with-kenaf-fibres.php